Câteva dintre realizările noastre

Obținere custodie exclusivă minor

Obținere hotărâre suplinire acord părinte pentru a călători în străinătate cu copilul minor, înscriere la gradiniță/școală

Admitere divorț din culpă exclusivă

Obținere ordin de protecție în favoarea clientei noastre

Constatare calitate de unic moștenitor

Admitere contestație la executare și întoarcerea executării silite

Obținere cotă favorabilă pentru clienta noastră asupra bunurilor din timpul căsătoriei

Constatare caracter abuziv clauze contractuale, negociere dobândă de la tipul variabil la cel fix. Restituire sume achitate cu titlul de clauze abuzive.

Ridicare poprire și obtinere închidere dosar execuțional

Încheierea celei mai bune tranzacții pentru clientul nostru în timpul executării silite

Anulare decizie concediere și obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale pe toată perioada judecării procesului
(5 ani)

Respingerea oricăror pretenții împotriva clientului nostru rezultând dintr-un contract de prestări servicii

Admitere acțiune împotriva Casei Judetene De Pensii și obligarea acesteia la recalcularea dreptului la pensie și la plata diferenței constatate pe o perioadă de 3 ani anterior introducerii cererii

Soluție favorabilă pentru clientul nostru acuzat de săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice, respectiv a rămas cu dreptul de a conduce.